מייפל ליף ראג - מוטי קוצר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות לועזי
שנה: 1986
יוצר/ת: מוטי קוצר
מילים:
לחן: אמריקאי
מבצע/ת: סקוט ג'ופלין
מקור וידאו: עמנואל מס. 16
עמנואל מס.225
רוקדים מס. DVD 84
מקור המוזיקה: רוקדים 84 - CD
רוקדים 160 - CD
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.52 (in Hebrew)
הערות: Vhoreographed by Jack and Lone Kern
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה