עשיתי - תמיר שרצר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2019
יוצר/ת: תמיר שרצר
מילים: עומר הברון
לחן: עומר הברון, עומר מור
מבצע/ת: גימבו גיא, להקת ספא
מקור וידאו: Bitnua 2019
Machol Hungaria 2019
Rokdim 410 - Karmiel Competition 2019
רוקדים מס. 412
מקור המוזיקה:
מחנה ריקודים / סדנא: Machol Hungaria 2019
הערות: Karmiel 2019
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה