מאוולים - מיכאל ברזלי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: שורות
שנה: 2019
יוצר/ת: מיכאל ברזלי
מילים:
לחן:
מבצע/ת: טיוס אביתר הלוי
מקור וידאו: Machol Brazil
רוקדים מס. 414
מקור המוזיקה:
מחנה ריקודים / סדנא: Dances taught Machol Brazil 2019
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה