בחיי - מיכאל ברזלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2019
????/?: מיכאל ברזלי
?????: הראל סקעת, אליע נחום
???: הראל סקעת, אליע נחום
????/?: הראל סקעת
?÷?? ?????: Ashdod 2019
Machol Aviv 2019
Machol Brazil
מחול השלום 2018
רוקדים מס. 414
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances taught Machol Brazil 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????