הורה אור - דני היימן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1971
????/?: דני היימן
?????: אין
???: עופר סופר
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.3
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM23
עמנואל מס. 15
רוקדים מס. 16
?÷?? ?????÷?: LP-Back From Israel - Hadarim 3 - (1971) - Shlomo Bachar
LP-Kissufum - AMKA 3201 [KIS]Gert-Jan van Ammerkate, -
הורה כיף 11 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 4 - קלטת שמע
רוקדים מס.113 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.113 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.4 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????