מזמור לשבת - אלי רונן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1989
????/?: אלי רונן
?????: מקורות
???: יואל שרעבי
????/?: יואל שרעבי
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
עמנואל מס. 15
רוקדים מס. 406
ריקודי עם - ריקודיה 1989
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.108 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.108 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????